NOUA ECONOMIE a Uniunii Europene și implicit NOUA ECONOMIE a României este orientată masiv pe dezvoltare durabilă și va construi o Românie Durabilă. ROMÂNIA CU ECONOMIE DURABILĂ are nevoie de o cât mai bună definire, comunicare, popularizare și înțelegere a politicilor europene care vor afecta viitoarele generații ale UE, POLITICI EUROPENE EFICACE ȘI EFICIENTE, realist conectate cu resursele, capabilitățile și oportunitățile fiecărui stat membru în parte.

Este esențial ca, deopotrivă, factorii decidenți și simpli cetățeni să înțeleagă rolul major pe care îl vor juca politicile europene orientate către schimbare creativă, către restructurarea economiei, către aducerea în practica curentă a celor mai avansate și mai îndrăznețe idei și tehnologii ce vor transforma fundamental relațiile dintre mijlocele de producție.

Pandemia de COVID-19 a reafirmat importanța investițiilor în proiecte sustenabile care să consolideze economiile cu impact minim asupra biodiversității și schimbărilor climatice și care totodată să îndeplinească condițiile pentru atingerea obiectivelor impuse de Green Deal. Alocarea de resurse suplimentare prin aprobarea bugetului pe șapte ani, pentru perioada 2021-2027, un buget ambițios al Uniunii Europene, urmărește atât amortizarea șocului produs de pandemia de COVID-19, cât și relansarea economică și ”netezirea” drumului către un viitor sustenabil: o Uniune cu economie verde, ecologică, digitală, socială și mai rezilientă.

România Durabilă și EM360 vă propun evenimentul online ”Politici Europene pentru Noua Economie”, o discuție interactivă unde subiectele sunt atent dezbătute, sunt generate idei constructive și unde răspundem întrebărilor primite în timp real de la participanți și de la jurnaliști.

Dată & oră: marți, 9 noiembrie 2021, 11.00 am – 13.00 pm

Tematica evenimentului abordează subiecte precum:

• Agenda României în 2022 în contextul PNRR

• Predictibilitatea pachetelor de politici europene și impactul acestora asupra economiei

• Prioritățile strategice pentru dezvoltarea durabilă în noua economie

• Instrumente și surse de finanțare specifice politicilor europene pentru noua economie

• Green deal – pactul ecologic european: izvorul politicilor europene pentru noua economie

• Digitalizarea: urgența ridicării barierelor administrative

Au fost invitați să se alăture discuțiilor reprezentanți ai României în Parlamentul European, reprezentanți ai mediului de afaceri, precum și specialiști din diferite domenii de activitate:

Siegfried Mureșan, Membru al Parlamentului European – CONFIRMAT

Dragoș Pîslaru, Membru al Parlamentului European – CONFIRMAT

Daniel Buda, Membru al Parlamentului European – CONFIRMAT

Iuliu Winkler, Membru al Parlamentului European – CONFIRMAT

Maria Grapini, Membru al Parlamentului European – CONFIRMAT

Cătălin Niță, Director Exevutiv, Federația Patronală Petrol și Gaze – CONFIRMAT

Carmen Antonie, Sef Serviciu monitorizare tehnică a stadiului de realizare a proiectelor/reformelor, Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență – CONFIRMAT

Dumitru Chisăliță, Președintele Asociatiei Energia Inteligentă – CONFIRMAT

Radu Dudău, Director Executiv, Energy Policy Group – CONFIRMAT

Corneliu Bodea, Director Executiv, Centrul Român al Energiei – CONFIRMAT

Ionuț Purica, Expert Energie si Presedintele Asociatiei Energia si Economia – CONFIRMAT

Agendă:

• 11.00 – 12.00 Puncte de vedere ale Membrilor Parlamentului European

• 12.00 – 12.30 Puncte de vedere ale experților și reprezentanților mediului de afaceri invitați

• 12.30 – 13.00 Sesiune Q&A și concluzii

Noua Economie este un demers inițiat de România Durabilă și EM360 care invită la construcție, acțiune, vitalitate – lucruri de care avem mare nevoie pentru reconstrucția economiei.

Leave a Reply