Piaţa gazelor naturale:

predictibilitate, liberalizare, concurenţă