5,7 MILIARDE EURO ANUAL LA BUGET, 2,56% DIN PIB

Într-un scenariu optimist luat în calcul de ASPES (Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale), sectorul tutunului ar putea contribui la economia românească cu 5,7 miliarde de euro anual, ceea ce ar însemna 2,56% din Produsul Intern Brut (PIB).

Cercetarea analizează contribuția sectorului de tutun la formarea PIB și, de asemenea, evidențiază o serie de scenarii cu privire la evoluția industriei în diverse ipoteze și impactul acestei evoluții asupra economiei.

Valoarea finală a contribuției în PIBa sectorului (mld. Euro)

Scenariul optimist se bazează pe o ipoteză de creștere economică la nivelul potențialului României, precum și pe o revizuire a modului ostil în care sunt văzute în momentul de față industriile considerate indezirabile, inclusiv tutunul. În acest scenariu, contrabanda se situează la nivelul mediu din Uniunea Europeană, de circa 10%. Pe baza acestor variabile, cifra de afaceri a sectorului se majorează cu 8%, iar în domeniile conexe cu 9-12%. Această dezvoltare adaugă PIB un plus de 2,16 miliarde de euro pe an, ceea ce duce contribuția efectivă a sectorului de la circa 3,6 miliarde de euro (nivelul corespunzător anului 2019) la peste 5,7 miliarde de euro anualcorespunzând unui procent de 2,56% la formarea PIB (un plus de 0,96% pe an).

Scenariul de scădere accentuată se bazează pe ipoteza unei recesiuni la nivelul Uniunii Europene și implicit în România, însoțită de intensificarea restricțiilor și barierelor de piață în sectorul de tutun. Pe fondul prăbușirii puterii de cumpărare, contrabanda cu țigarete ar crește cu 10 p.p. față de un nivel mediu de 16 p.p.  În acest scenariu, este estimată o scădere abruptă de 18% a cifrei de afaceri a industriei și o reducere a cifrelor de afaceri în domeniile conexe între 12-7%. În acest scenariu pesimist, pierderea PIB ar fi de circa 1,46 miliarde euro/an. Contribuția sectorului s-ar diminua la doar 2,1 miliarde euro, reprezentând echivalentul a circa 0,95% din PIB față de contribuția sectorului în 2019, adică 1,6% în PIB, echivalentul a 3,6 miliarde euro.

În scenariul de creștere moderată, cifra de afaceri a sectorului crește cu doar 3%, iar în domeniile conexe cu 3-5%. Contrabanda se situează la un nivel mediu de 16%. În aceste condiții, sectorul va vira la buget aproximativ 4,6 miliarde euro anual și va avea o pondere în PIB de 2,04%. 

Conform datelor evaluate, 75-80% din cifra de afaceri a industriei de profil reprezintă sume virate la bugetul statului, însemnând circa 3,6 miliarde de euro în 2019. Sumele virate la Buget în 2020 au fost cu 10,9% mai mari decât în anul precedent, conform Ministerului Finanțelor.

Potrivit INS, în 2020, totalul exporturilor a fost de peste 1,3 miliarde euro, în creștere cu 45% față de anul precedent. Ca urmare, contribuția pozitivă a tutunului la balanța de plăți a ajuns la circa un miliard de euro.

România este al treilea producător european de țigarete, după Germania și Polonia. Contribuția sectorului la PIB este substanțială, 1,6% în 2019.

Cercetarea ASPES se bazează pe date ale instituțiilor publice, fiind realizată cu sprijinul JTI.

Leave a Reply