București, 2 februarie 2022

Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) a lansat  lucrarea Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040,Editura Economică, București, 2021, 668 de pagini, inițiativă proprie, elaborată cu suportul științific al Academiei Române – Secția de Științe Economice, Juridice şi Sociologie, președinte acad. Mugur Isărescu.

Lucrarea beneficiază de coordonarea asigurată de dr. ec. Constantin Boștină – președinte al ASPES, de prof. univ. dr. Nicolae Istudor – rector al Academiei de Studii Economice din București și de regretatul profesor Gheorghe Zaman (1942-2021), membru corespondent al Academiei Române.

Lucrarea poartă supratitlul „Să gândim dincolo de azi”, exprimând esența modului de abordare și caracterizând în același timp unitatea tematică generatoare a unei viziuni de ansamblu care își dezvoltă prin conținut fundamentarea și își susține utilitatea prin argumente.

În lucrare se regăsesc rezultate de cercetare, dezbateri, idei, reflecții, experiențe practice sintetizate din mediul academic, universitar și de cercetare, din mediul de afaceri și din cel financiar‐bancar, din societatea civilă, din lumea tinerilor întreprinzători, studenți și elevi.

Parteneri la elaborarea lucrării au fost Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Academia de Studii Economice (ASE) din București, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) al Academiei Române, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS), România Durabilă, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Confederațiilor Patronale din România (ACPR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

În contextul evenimentului de lansare, dr. ec. Constantin Boștină a subliniat că lucrarea își propune să ofere „o imagine a economicului, a socialului și a educației din România de azi și, pe această bază, să prezinte de pe poziție științifică ce ar trebui să se întâmple în România de acum în colo, încât să așezăm economia, cercetarea, educația, societatea în ansamblu pe coordonatele unei evoluții de substanță în orizontul următoarelor decenii; să gândim la un model economic românesc deschis, în care potențialul economic, resursele naturale, minerale, financiare, umane, educaționale, creatoare să fie valorificate în primul rând în folosul național”, evident printr-o colaborare europeana și internațională reciproc avantajoasa.

Caracterizată cu ocazia lansării ca primul demers de asemenea amploare și profunzime a abordării finalizat după 1990, lucrarea Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040 propune ca abordare și premise cunoaștere obiectivă, informație, studiu, cercetare, condiții pentru transpunere în realitate, stăpânire a unor domenii datorată științei de carte și exercitării practice. Este utilă ca resursă documentară și de idei, adresată profesioniștilor într-o diversitate de domenii, ca și publicului interesat de analiză și argumentație sub semnul relevanței echilibrate. Dincolo de toate, Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040 propus de ASPES este oferit ca reper decidenților politici asupra drumului pe care Romania îl deschide generațiilor care vin.

Leave a Reply