Asociația Energia Inteligentă a încheiat un protocol de colaborare cu Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România în vederea susținerii și promovării reciproce a proiectelor celor două organizații, precum și realizarea unor activități comune. Scopul acestui parteneriat este promovarea dezvoltării pieței de gaze naturale și energie electrică.

Schimbul periodic de informații, articole, studii și analize, organizarea de cursuri de perfecționare sub egida AFEER Academy, facilitarea dialogului cu experți din domeniul petrolului și gazelor naturale și a eficienței energetice sunt câteva dintre obiectivele prevăzute în acordul încheiat.

Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România a hotărât să își extindă activitatea și pe sectorul gazelor naturale, iar Asociația Energia Inteligentă a hotărât extinderea proiectului Preț Corect La Gaze și la Energie Electrică, fapt pentru care s-a impus această colaborare reciproc avantajoasă.

”Dorim să contribuim la creșterea transparenței pe piața de gaze naturale și energie electrică și să punem la dispoziția tuturor participanților pe această piață analizele și studiile elaborate de membri Asociației Energia Inteligentă, precum și activitatea membrilor Societății Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER), societate fără personalitate juridică ce funcționează în cadrul AEI. Protocolul încheiat cu AFEER vine să sublinieze dezideratul asociației de a-și aduce contribuția  buna dezvoltare a pieței de gaze naturale și energie electrică” a declarat Dumitru Chisăliță, Președinte al Asociației Energia Inteligentă.

Asociația Energia Inteligentă

Asociația Energia Inteligentă (AEI) reunește profesioniști din domeniul gazelor naturale, hidrogenului, energiei electrice și eficienței energetice. Membrii săi militează pentru un preț corect al gazelor și pentru creșterea transparenței în piața de energie din România. 

AEI este o organizație non-profit al cărui scop principal este acela de a contribui la o mai bună informare a consumatorilor casnici și non-casnici de gaze și energie pentru ca aceștia să poată fi mai bine pregătiți pentru negocierea contractelor de achiziție și pentru a putea înțelege corect facturile pe care le plătesc.

AEI este și va rămâne un partener de dialog pentru toți participanții la piață, fie că sunt furnizori, producători, operatori, proiectanți, constructori, instituții, reglementatori, ministere, politicieni, angajați din sistem sau reprezentanți ai mass-media.

Leave a Reply