• România are un risc crescut de dezindustrializare
  • Deficitul comercial pentru produsele minerale, materiale de construcții, produse chimice și metalurgice a atins 9,4 miliarde de euro, în 2023
  • Membri ABIEC generează afaceri de peste 4,5 miliarde de euro și plătesc peste 336 de milioane de euro anual către stat
  • Companiile mari consumatoare de energie plătesc cu 75% mai mult decât competitorii din țările care au luat măsuri de compensare

București, 31 octombrie 2023 – Asociația Marilor Consumatori de Energie din România (ABIEC) susține aplicarea unor mecanisme de suport a industriei, în conformitate cu Cadrul Temporar de Criză și de Tranziție adoptat de Comisia Europeană, pentru a ne asigura că România nu suferă de o dezindustrializare masivă cu impact devastator asupra sutelor de mii de locuri de muncă, a veniturilor din impozite și a locului strategic în Europa.

Astfel, ABIEC solicită compensarea costurilor excesive cu energia pentru anii 2022 și 2023, pe baza consumului actual sau anterior (dinaintea crizei energetice), sprijin pentru decarbonizarea proceselor de producție industrială și pentru investiții în eficiență energetică – planificate sau efectuate, compensarea costurilor de conservare și de redeschidere a unor linii de producție închise din cauza costurilor excesive ale energiei și definirea unor scheme de suport complementare specifice, adresate marilor consumatori industriali, pentru a stimula investițiile noi în producție, prin alocarea unor bugete dedicate din fondurile disponibile (Fondul de Modernizare, realocarea Fondurilor Europene neutilizate în anii precedenți etc).

Astfel, industria României, mult diminuată în ultimii ani, va putea concura, în condiții similare, cu cea a Europei și cea de la nivel internațional. Potrivit studiului „Riscul de dezindustrializare a României și soluții pentru o industrie mai puternică”, realizat de VALOREM, până în prezent, sprijinul acordat de România prin aplicarea Cadrului temporar de criză și tranziție nu a fost aplicat marilor companii industriale spre deosebire de majoritatea guvernelor din Europa care au alocat fonduri substanțiale pentru a proteja industria. Printre acestea se numără Italia care a înființat un fond de 23 de miliarde de euro sub formă de garanții și împrumuturi cu dobândă subvenționată, Germania care a alocat cinci miliarde de euro pentru intervenții standard, în primă fază, iar apoi a suplimentat succesiv fondurile, Franța, care a alocat cinci miliarde de euro, completate ulterior; iar Spania a înființat un fond de 6,3 miliarde de euro pentru a limita prețul gazelor naturale pentru producătorii de energie.

Aceste măsuri au vizat sprijinirea producției industriale, cu rezultate directe in Produsul Intern Brut al fiecărei țări, dar și cu impact pozitiv asupra bugetelor de stat, prin colectarea taxelor și impozitelor și prin menținerea locurilor de muncă.

Potrivit studiului VALOREM, în România, companiile mari consumatoare de energie plătesc cu aproximativ 75% mai mult pentru energie decât cele din țările care au luat măsuri proactive de compensare. Aceasta în condițiile în care România prezintă un risc mare de dezindustrializare. Ca exemplu, deficitul comercial pentru produsele minerale, materiale de construcții, produse chimice și metalurgice a atins 9,4 miliarde de euro.

Implementarea unor soluții de sprijin pentru companiile industriale, similare celor din alte state UE, ar avea beneficii majore la nivelul întregii economii. Membrii ABIEC generează o cifră de afaceri cumulată de 4,5 miliarde de euro, angajează direct peste 14.000 de oameni și au impact asupra altor un milion, au realizat și planificat investiții de peste cinci miliarde de euro și plătesc anual peste 336 de milioane de euro statului.

Studiul a fost prezentat în cadrul dezbaterii “Marea Industrie, contributor important la PIB-ul României”, organizată de Financial Intelligence, în parteneriat cu Asociaţia Marilor Consumatori Industriali de Energie din România.

###

Despre Asociația Marilor Consumatori Industriali de Energie

Asociația Marilor Consumatori de Energie include cei mai mari consumatori de energie din România. Printre aceste companii se numără Alro Slatina, ArcelorMittal România, Liberty Galati, TenarisSilcotub, Romcim, Azomureș, BA Glass și Saint-Gobain România, care au un consum de energie de aproximativ 10% din totalul produs în România.

Aceste companii sunt angajatori direcți pentru peste 14.000 de oameni și sunt indirect responsabile pentru alte 1 milion de locuri de muncă ale companiilor contractoare.

Membrii fondatori plătesc anual peste 130 de milioane de euro la bugetul de stat și la bugetele locale, au exporturi cumulate de peste un miliard de euro și au realizat invesții care depășesc 1,5 miliarde de euro în România, având strategii de dezvoltare pe termen lung pentru operațiunile locale. 

Leave a Reply