Asociația Energia Inteligentă lansează proiectul „Stop aruncării uleiului alimentar uzat” prin care își propune sa crească gradul de conștientizare asupra impactului devastator pe care deversarea uleiului alimentar uzat îl poate avea asupra mediului și să contribuie la informarea consumatorilor asupra beneficiilor pe care colectarea lui corectă le poate avea asupra vieții noastre de zi cu zi prin creșterea calității apei potabile și a aerului. Totodată, folosirea uleiului alimentar uzat în producerea de energie din surse regenerabile, va face posibilă îndeplinirea țintelor Uniunii Europene de reducere a emisiilor de carbon.

În contextul necesității îndeplinirii țintelor europene privind producerea de energie din surse regenerabile în mixul energetic al României, precum și a atingerii țintelor privind ponderea de energie din surse regenerabile în sectorul transporturilor, produsele pe bază de ulei alimentar uzat capătă o importanță din ce în ce mai mare. Directivele europene privind energia din surse regenerabile și pachetul legislativ „Fit for 55” prevăd o creștere a volumului de combustibili regenerabili în mixtul energetic în perioada 2021-2030 pentru îndeplinirea noilor ținte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest context, uleiurile alimentare uzate reprezintă un excelent conținut de energie din surse regenerabile, fiind o materie primă de importanță crucială pentru producția de biocombustibil și cel mai eficient folosit drept combustibil UCOME (Blend biodiesel pentru motorină) mai ales în sectorul transportului rutier de mărfuri.

„Cifrele pe care le avem la ora actuală sunt îngrijorătoare și reflectă o cantitate foarte mică de ulei alimentar uzat colectat. Schimbarea poare porni de la fiecare dintre noi și suntem cu toții responsabili pentru creșterea calității vieții, dar și pentru atingerea directivelor Comisiei Europene privind reducerea amprentei de carbon. Consider că demararea unor campanii de informare adresate consumatorilor casnici privind pericolele vărsării uleiului alimentar uzat în scurgerile de apă și impactul pe care îl are acest tip de deșeu asupra mediului este foarte importantă. Totodată toți cetățenii trebuie să conștientizeze beneficiile colectării separate a uleiului alimentar uzat care se reflectă cu precădere în creșterea calității apei potabile și eventual în reducerea costurilor de curățare a acesteia, care s-ar putea regăsi în factura de utilități” a declarat Dumitru Chisăliță, Președintele Asociației Energia Inteligentă.

În ceea ce privește utilizarea uleiului alimentar uzat pentru producerea de biocombustibil, România este abia la începutul implementării unui sistem de colectare a uleiului gătit folosit, cantitatea colectată având un potențial de creștere foarte mare, estimat la 40% doar în sectorul profesional. Din datele prezentate de Planul național de gestionare a deșeurilor și Planurile județene de gestionare a deșeurilor reiese că la nivelul României cea mai mare cantitate de ulei alimentar uzat colectată a fost de 25.000 tone (în 2013). Totuși, ea reprezintă doar 15% din totalul uleiului vegetal consumat la nivel național.

Prin acest proiect Asociația Energia Inteligentă își propune să contribuie la crearea unui cadru legislativ care să prevadă măsuri ce privesc monitorizarea, raportarea și răspunderea colectării uleiului alimentar uzat. De asemenea, AEI își dorește să stimuleze valorificarea uleiului alimentar uzat pe plan local prin promovarea beneficiilor pe care această valorificare o poate aduce pentru atingerea țintelor privind producerea de energie din surse regenerabile, reducerea amprentei de carbon și reutilizarea deșeurilor în trecerea către o economie circulară și totodată pentru creșterea securității alimentare a României prin reducerea culturilor folosite în producerea de biocombustibil și utilizarea unor suprafețe considerabile de teren agricol pentru culturi folosite în industria alimentară. Încurajarea colectării uleiului alimentar uzat la nivel local și județean în sistem separat – operatori economici și consumatori casnici, printr-un sistem îmbunătățit urmând modelul altor țări din Uniunea Europeana precum Austriei și Germaniei, este o altă țintă a asociației, pe care sperăm să o atingem prin realizarea acestui proiect.

Leave a Reply