Finanțarea europeană a rețelelor de gaze nu mai este eligibilă, dar este cea a rețelelor de hidrogen. În această situație multe firme găsesc să ”fenteze” sistemul, anunțând că vor realiza rețele „hidrogen ready”, cu scopul de a accesa banii, dar intenția lor este să le folosească pentru a transporta gaze naturale. Această situație poate să ducă la realizarea de rețele care la final, să nu fie capabile să alimenteze toți consumatorii de gaze pentru care aceasta se dorește a fi construită, datorită principilor de proiectare diferite a rețelelor ”hidrogen ready” față de cele de gaze naturale.

Hidrogenul și gazele naturale sunt niște gaze combustibile, dar proprietățile lor diferite fac ca să avem modalități diferite de curgere. În cazul hidrogenului curgere a gazelor se face mult mai ușoară, acesta deplasându-se cu viteze mai mari decât gazele naturale.

În cadrul Studiului realizat de Asociația Energia Inteligentă, Curgerea gazelor în sistemele de distribuție în ameste cu hidrogenul, s-a stabilit că odacă cu creșterea cantitații de hidrogen prezente în amestecul de gaze, crește capacitatea de transport a conductelor.

Introducerea hidrogenului în amestec cu gazele naturale în conductele existente determină creșterea capacității de transport a sistemelor de gaze. Dacă folosirea actualelor sisteme de gaze, ne ajută să transportăm un volum mai mare de amestec gaz+hidrogen, vice-versa o conductă proiectată să transporte hidrogen, dacă va fi umplută cu gaz , va transporta mai puțin gaz natural, adică nu vor mai ajunge gazele pentru toți consumatorii.

Condițiile de finanțare ale UE nu mai dau ca eligibile finanțarea sistemelor de transport-distribuție gaze naturale, în schimb pentru rețelele de hidrogen sunt deschise multiple sisteme pentru finanțare. Și astfel au apărut firme care au venit cu proiecte de distribuții inteligente (care înseamnă și sistem hidrogen ready), pentru a putea accesa bani, dar vădit să transporte exclsuiv gaze după ce construiesc rețeaua. Volumul pe care l poate transporta o conductă proiecatată pentru hidrogen, presupune transportarea de cca 3 ori mai puține volume de gaze naturale.

Numărul de case care nu mai pot fi alimentate cu energia din gazele naturale în amestec cu hidrogenul în funcție de ponderea hidrogenului în amestecul de gaze într-o rețea proiectată ca hidrogen ready care se va folosi ulterior pentru a transport gaze

Sistemele de gaze sunt construite cu scopul de a asigura energia necesară la consumatori pentru realizarea diverselor activități. Astfel, condiția principală pe care trebuie să o îndeplinească un sistem care este convertit este să aibă capabilitatea să trasnporte energia necesară pentru consumatorii pentru care au fost racordați la sistem.

Puterea calorifică a gazelor naturale este de 3,1 ori mai mare decât în cazul hidrogenului, astfel este necesar de 3,1 ori mai mult volum de hidrogen care să dezvolte aceeași putere pe care o dezoltă o unitate de volum de gaz.

Activitățile de construcție mascată a rețelelor de gaze naturale în România, sub pălăria unui sistem ”hydrogen ready”, poate să determine în lipsa unor reglementări corespunzătoare, realizarea de rețele care să nu mai alimenteze cu energie suficientă toți consumatorii.

Dumitru Chisăliță

Președinte AEI

Leave a Reply